Միջազգային քննություններ

Քննությունների մասին

ՓԱՍ-ում դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն հանձնել միջազգային քննություններ, քանի որ մենք հանդիսանում ենք Cambridge Assessment English-ի կողմից հավաստագրված քննական կենտրոն։

Քննության նախապատրաստումները անցկացվում են նորագույն ինտերակտիվ դասընթացների միջոցով։

Այս քննությունները նախատեսված են և՛ աշակերտների և՛ ուսուցիչների համար, և ճանաչված են ամբողջ աշխարհում ավելի քան 25,000 դպրոցներում, քոլեջներում և համալսարաններում։

Մեծահասակների համար

A2 Key

Սկսնակ մակարդակ ամենօրյա իրավիճակների համար

Դասընթացներ

B1 Preliminary

Միջին մակարդակ առօրյա իրավիճակների համար

Դասընթացներ

B2 First

Բավարար մակարդակ ուսման և աշխատանքի համար

Դասընթացներ

Pre-A1 Starters

Քննություն խաղային եղանակով երեխաների համար

A1 Movers

Քննություն խաղային եղանակով դպրոցականների համար

A2 Flyers

Քննություն դպրոցականների համար

Երեխաների համար

Ուսուցիչների համար

TKT Module 1

Լեզվի ուսուցում և դասավանդում

TKT Module 2

Դասի պլանավորում և ռեսուրսների օգտագործում

TKT Module 3

Ուսուցման և դասավանդման գործընթացի կառավարում

TKT YL

Ուսուցիչների համար՝ ովքեր դասավանդում են 6-12 տարեկան երեխաներին

TKT CLIL

Այլ առարկաները անգլերեն լեզվով դասավանդող ուսուցիչների համար

DELTA Module 1

Դասավանդման լեզվի, մեթոդաբանության և ռեսուրսների հասկացություն