top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Թղթային

17.06.2024 16:00

58,700 ֏

5

տեղ

General

Թղթային

13.07.2024 16:00

58,700 ֏

5

տեղ

General

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

TKT YL

Ուսուցիչների համար՝ ովքեր դասավանդում են 6-12 տարեկան երեխաներին

6-12 տարեկան երեխաների հետ աշխատող ուսուցիչների համար նախատեսված թեստ: Գնահատում է այս տարիքի ուսանողների ուսման և զարգացման հետ կապված հասկացությունների գիտելիքները, ուսուցման մեթոդների, պլանավորման համակարգերի և գնահատման չափանիշների ըմբռնումը:

Ուսուցիչների համար

Մակարդակ՝ B1, B2, C1, C2

Տևողություն՝ 1 ժամ 20 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Շուտով...

Ընդհանուր նկարագիր

TKT-ին դասավանդման որակավորումների մի քանի բաժնից բաղկացած ճկուն համակարգ է, որը ցույց է տալիս Ձեր առաջընթացը որպես անգլերենի ուսուցիչ: Սա հիանալի տարբերակ է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ապացուցել դասավանդման իրենց գիտելիքները ողջ աշխարհում ընդունված վկայականով:

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

TKT YL-ն ուսուցիչների համար նախատեսված քննություն է, ովքեր ցանկանում են դասավանդել անգլերեն 6-12 տարեկան երեխաներին։ Այն ստուգում է երեխաների ուսուցմանն ու զարգացմանն առնչվող հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքները և երեխաների կարիքների վերաբերյալ գիտելիքները՝ դասավանդման տեսանկյունից, ներառյալ՝ նախապատրաստումը, դասավանդումն ու երեխաների աշխատանքների գնահատումը։

Քննության ձևաչափը

TKT-ի բոլոր մոդուլները բաղկացած են 80 հարցից որոնք հանձնում եք թղթային տարբերակով։ Յուրաքանչյուր մոդուլի համար Դուք կունենաք 80 րոպե, և յուրաքանչյուր հարցի համար կտրվի մեկ միավոր։ Թեստում առկա են բազմակի ընտրության և համապատասխանեցման հարցեր։

Արդյունքներ

TKT-ի յուրաքանչյուր հանձնած մոդուլի համար Դուք կստանաք վկայագիր։


Գոյություն չունի «Դուք հաջողել եք» կամ «Դուք ձախողել եք» հասկացություններ։ Արդյունքները հրապարակվում են Band 1-4, որտեղ 4-ն ամենաբարձրն է։


Band 1

  • բովանդակության սահմանափակ գիտելիքներ


Band 2

  • հիմնական, բայց համակարգված գիտելիքներ


Band 3

  • խորը գիտելիքների առկայություն


Band 4

  • ամբողջական գիտելիքները

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page