Վերապատրաստումներ

Վերապատրաստումների մասին

ՓԱՍ-ը առաջարկում է սկսնակ, ինչպես նաև փորձառու անգլերենի ուսուցիչների համար նախատեսված վերապատրաստումներ։

Վերապատրաստումները անցկացվում են Cambridge Assessment English-ի կողմից որակավորված և վերապատրաստված մասնագետների կողմից։ Այս վերապատրաստումներին մասնակցելուց հետո Դուք ձեռք կբերեք նոր և արդի տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ, որոնք կարող եք օգտագործել լսարանի հետ աշխատելիս։

Վերապատրաստումների ամբողջական ցանկը կարող եք տեսնել ստորև։

Ինչո՞ւ մասնակցել վերապատրաստումներին

01

Դուք կզինվեք նոր գիտելիքներով, որոնք վերապատրաստման ավարտից անմիջապես հետո կկարողանաք օգտագործել Ձեր լսարանում

02

Վերապատրաստումները անցկացվում են բացառապես վերապատրաստված և միջազգային որակավորումներ ունեցող մասնագետների կողմից

04

Վերապատրաստումը անցնելուց հետո կստանաք հավաստագիր ՓԱՍ Կենտրոնի կողմից, որը կարող եք օգտագործել ցանկացած տեղական ուսումնական հաստատությունում

03

Բացի վերապատրաստման ժամանակ ստացած գիտելիքներից, Ձեզ կտրամադրվեն մի շարք ռեսուրսներ, որոնք կարող եք կիրառել դասապրոցեսի ընթացքում