top of page

Թեստավորումներ

Cambridge English Placement Test

English Placement Test

Անգլերեն լեզվի մակարդակի ստուգում

Երեխաների համար

6-12 տարեկան

Pre-A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers

13 և բարձր

Մեծահասակների համար

Նոր և փորձառու

Ուսուցիչների համար

Նախնական թեստավորումները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին և ուսուցիչներին իրական քննական պայմաններում ծանոթանալ Քեմբրիջյան քննությունների ձևաչափին: Դրանք օգնում են սովորողներին իմանալ, թե որ հմտությունները լրացուցիչ զարգացման կարիք ունեն, իսկ ուսուցիչներին տալիս են փորձ և վստահություն միջազգային քննությունները հանձնելու համար:

A2 Key

B1 Preliminary

B2 First

C1 Advanced

C2 Proficiency

TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT YL

TKT CLIL

Քեմբրիջյան քննությունների նախնական թեստավորում

bottom of page