top of page

Թեստավորումներ

Երեխաների համար

Տևողություն՝ 30 րոպե

Օնլայն

Դեռահասների համար

Տևողություն՝ 40 րոպե

Օնլայն

Մեծահասակների համար

Տևողություն՝ 50 րոպե

Օնլայն

Cambridge English Placement Test (CEPT)

Տևողություն՝ 60 րոպե

Համակարգչային

Անգլերեն լեզվի մակարդակի ստուգում

Երեխաների համար

6-12 տարեկան

Pre-A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers

13 և բարձր

Մեծահասակների համար

Նոր և փորձառու

Ուսուցիչների համար

Նախնական թեստավորումները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին և ուսուցիչներին իրական քննական պայմաններում ծանոթանալ Քեմբրիջյան քննությունների ձևաչափին: Դրանք օգնում են սովորողներին իմանալ, թե որ հմտությունները լրացուցիչ զարգացման կարիք ունեն, իսկ ուսուցիչներին տալիս են փորձ և վստահություն միջազգային քննությունները հանձնելու համար:

A2 Key

B1 Preliminary

B2 First

C1 Advanced

C2 Proficiency

TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT YL

TKT CLIL

Քեմբրիջյան քննությունների նախնական թեստավորում

bottom of page