top of page

Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթվեր չկան

Թողնել հայտ

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

DELTA Module 1

Դասավանդման լեզվի, մեթոդաբանության և ռեսուրսների հասկացություն

DELTA-ն կնպաստի Ձեր մասնագիտական առաջընթացին և կտրամադրի տեսական և գործնական այնպիսի հմտություններ, որոնք Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն կարիերայի ողջ ընթացքում: DELTA-ն նախատեսված է փորձառու ուսուցիչների համար:

Ուսուցիչների համար

Մակարդակ՝ C1, C2

Տևողություն՝ 3 ժամ 30 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

• զարգացրեք կարիերայի և աշխատավայրում առաջխաղացում ունենալու Ձեր հնարավորությունները
• ընտրեք մի շարք ճկուն և հարմար ուսման տարբերակներից մեկը, ներառյալ՝լրիվ դրույքվ կամ կես դրույքով դասընթացներ խմբակայաին, առցանց կամ հեռահար ուսուցման տարբերակներով
• խորացրեք անգլերեն լեզվի դասավանդման Ձեր գիտելիքները՝ընդլայնելով Ձեր փորձը նեղ մասնագիտական ոլորտում

Ընդհանուր նկարագիր

DELTA-ն կնպաստի Ձեր մասնագիտական առաջընթացին և կտրամադրի տեսական և գործնական այնպիսի հմտություններ, որոնք Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն կարիերայի ողջ ընթացքում: DELTA-ն նախատեսված է փորձառու ուսուցիչների համար:

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

կկարողանաք ցույց տալ, որ
• լավ պատկերացում ունեք լեզվի տիրապետման, լեզվական համակարգի և հմտությունների մասին
• հիանալի տիրապետում եք դասավանդմանը, գնահատմանը և ուսուցմանն առնչվող մեթոդներին և մոտեցումներին
• հասկանում եք և կարող եք կիրառել դասացուցակի կազմման և դասընթացի նախապատրաստման հիմնական սկզբունքները
• կարող եք հիմնվել Ձեր՝ որպես ուսուցչի, ներկայիս սկզբունքների և փորձի վրա

Քննության ձևաչափը

DELTA Module 1 քննությունը բաղկացած է երկու 90 րեպե տևողությամբ քննաթերթիկներից, 30 րոպե ընդմիջմամբ (ընդհանուր տևողությունը 3 ժամ 30 րոպե):

Արդյունքներ

Արդյունքները կարող են լինել՝

  • դրական գերազանց արդյունք

  • դրական միջին արդյունք

  • դրական արդյունք

  • ձախողում


Արդյունքները հրապարակվում են թեստի ավարտից մոտավորապես 2 ամիս հետո։ Մենք ստանում ենք հավաստագրերը արդյունքների հրապարակումից 2 շաբաթ հետո, և անմիջապես տեղեկացնում Ձեզ։

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page