top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Համակարգչային

22.06.2024 09:30

71,900 ֏

0

տեղ

General

Համակարգչային

22.06.2024 15:00

71,900 ֏

0

տեղ

for Schools

Թղթային

20.07.2024 09:30

86,900 ֏

0

տեղ

for Schools

Թղթային

25.07.2024 09:30

86,900 ֏

0

տեղ

General

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

B2 First

Բավարար մակարդակ ուսման և աշխատանքի համար

Անգլերենի միջինից բարձր մակարդակի քննություն է, որն իրականացվում է Քեմբրիջի համալսարանի համակարգի համաձայն։ Նախատեսված է այն ուսանողների համար, ովքեր բնիկ անգլերեն խոսող չեն:

Մեծահասակների համար

Մակարդակ՝ B2

Տևողություն՝ 3 ժամ 30 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

B2 First վկայականը օգտակար կլինի, եթե մտադիր եք սովորել անգլախոս երկրի քոլեջում կամ համալսարանում: Քննությունը հանձնելը կհաստատի, որ դուք տիրապետում եք լեզուն այն մակարդակի վրա, որը բավարար է առօրյա իրավիճակները սովորելու և կարգավորելու համար: Այս որակավորումը օգտակար է նաև արտերկրում աշխատելու համար: B2 First վկայականը ցույց է տալիս մասնագիտական ​​միջավայրում հաղորդակցվելու ձեր ունակությունը: Բացի այդ, նախապատրաստվելով Քեմբրիջի B2 First քննությանը, դուք կկարողանաք բարելավել լեզվի բոլոր ասպեկտները և բարելավել ձեր ընդհանուր գիտելիքների մակարդակը, որպեսզի կարողանաք ավելի սահուն շփվել և հասկանալ անգլերեն: B2 First հավաստագրերը տրվում են անժամկետ, արդյունքը պահպանվում է հավերժ:

Ընդհանուր նկարագիր

B2 First որակավորումը վկայում է այն մասին, որ դուք ունեն բոլոր լեզվական այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են անգլախոս միջավայրում շփվելու համար:

Այն նաև հիանալի միջոց է նախապատրաստվելու ավելի բարձր մակարդակի քննություններին, ինչպիսին է՝ C1 Advanced-ը:

B2 First որակավորումը համապատասխանում է CEFR սանդղակի B2 մակարդակին։

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

• արդյունավետ շփվել, արտահայտել կարծիքներ, ներկայացնել փաստարկներ
• անգլերեն լեզվով հասկանալի և մանրամասն գրելով՝ կարծիքներ արտահայտել և բացատրել տարբեր տեսակետների առավելություններն ու թերությունները
• հետևել նորություններին
• գրել նամակներ, զեկույցներ, պատմություններ և բազմաթիվ այլ տեքստեր

Քննության ձևաչափը

B2 First որակավորման քննությունը բաղկացած է չորս՝ անգլերենի լեզվական հմտությունները ստուգող քննաթերթիկներից: Ստորև կարող եք ծանոթանալ քննաթերթիկների պարունակությանը.


Գրավոր խոսք (1 ժամ 20 րոպե)

B2 First քննության գրավոր խոսք բաժնի 2 մասում էլ աշակերտները պետք է ցույց տան, որ նրանք ունակ են  անգլերեն լեզվով գրել տարբեր տեսակի տեքստեր:


Ընթերցանություն ու լեզվի կիրառում (1 ժամ 15 րոպե)

B2 First ընթերցանության ու լեզվի կիրառման քննաթերթիկը բաղկացած է տարբեր տեսակի տեքստեր ու հարցեր պարունակող 7 մասից:


Առաջին 4 մասերում աշակերտները կարդում են տարբեր տեքստեր և կատարում են քերականությանն ու բառապաշարին վերաբերող առաջադրանքներ, իսկ 5-ից 7-րդ մասերում աշակերտները կարդում են մի շարք տեքստեր և պատասխանում այնպիսի հարցերի, որոնք ստուգում են նրանց կարդալու ունակությունը և ցույց են տալիս, որ նրանք կարող են հասկանալ տարբեր տեքստեր:


Լսողական (40 րոպե, ներառյալ 6 րոպե ճիշտ պատասխանները ձևաթղթի մեջ անցկացնելու համար)

B2 First քննության լսողական բաժինը բաղկացած է 4 մասից: Յուրաքանչյուր մասի համար աշակերտները պետք է լսեն ձայնագրությունն ու պատասխանեն հարցերին: Յուրաքանչյուր ձայնագրությունը  լսում են 2 անգամ:


Խոսակցական (14 րոպե յուրաքանչյուր զույգի համար)

B2 First քննության խոսակցական բաժինը բաղկացած է 2 մասից, և աշակերտները քննությունը հանձնում են զույգերով: Քննասենյակում երկու քննողներ են՝ առաջինը անցկացնում է թեստը (հարցեր է տալիս, աշակերտներին տրամադրում  է բրոշյուներ, որոնց վրա նշված են խոսակցության թեմաները և այլն), երկրորդը՝ ուշադիր լսում է աշակերտներին:

Արդյունքներ

Յուրաքանչյուր քննաթերթիկից (ընթերցանություն ու գրավոր խոսք, լսողական, խոսակցական) Դուք կստանաք առանձին միավորներ, որն ավելի պարզ կդարձնի Ձեր արդյունքները յուրաքանչյուր մասի համար: Այս 3 գնահատականների միջինով կորոշվի վերջնական արդյունքը: Կտրվի նաև գնահատական և Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) մակարդակ:


Ե՞րբ է հայտնի դառնում B2 First քննության արդյունքները

Բոլոր մասնակիցները ստանում են արդյունքները վկայող փաստաթուղթ, իսկ հաջողությամբ հանձնելու դեպքում՝ նաև հավաստագիր:


Արդյունքների փաստաթուղթը ուղարկվում է օնլայն տարբերակով, մորավորապես 6 շաբաթվա ընթացքում:


Ե՞րբ կստանաք B2 First հավաստագիրը

Մենք ստանում ենք Ձեր հավաստագրերը արդյունքների հրապարակումից 2 շաբաթ հետո ու անմիջապես տեղեկացնում Ձեզ:


B2 First քննության համար նախատեսված գնահատման սանդղակը

Կախված նրանից, թե որ համալսարան, քոլեջ կամ կազմակերպություն եք դիմում, Ձեզանից կպահանջվի որոշակի գնահատական, կամ ամբողջական, կամ հատուկ հմտությունների համար: B2 First քննության համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.


  • 180-190 | Դրական գերազանց արդյունք | CEFR: C1

  • 173-179 | Դրական միջին արդյունք | CEFR: B2

  • 160-172 | Դրական արդյունք | CEFR: B2

  • 140-159 | B1 մակարդակ | CEFR: B1


Քննությունը միտված է CEFR B2 մակարդակին: Քննությունը տալիս է նաև B2-ից բարձր՝ C1 մակարդակի ու ցածր՝ B1 մակարդակի գնահատման հնարավորություն:


140-159 միավորները նույնպես հրապարակվում են, բայց B2 First մակարդակի հավաստագիր Դուք չեք ստանա:

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page