top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Համակարգչային

26.04.2024 12:00

45,900 ֏

3

տեղ

for Schools

Համակարգչային

11.05.2024 10:00

45,900 ֏

4

տեղ

for Schools

Թղթային

11.06.2024 10:00

60,900 ֏

4

տեղ

for Schools

Թղթային

15.06.2024 10:00

45,900 ֏

0

տեղ

General

Համակարգչային

20.06.2024 10:00

45,900 ֏

5

տեղ

General

Համակարգչային

20.06.2024 13:00

45,900 ֏

4

տեղ

for Schools

Համակարգչային

22.07.2024 10:00

45,900 ֏

4

տեղ

General

Համակարգչային

22.07.2024 13:00

45,900 ֏

2

տեղ

for Schools

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

A2 Key

Սկսնակ մակարդակ ամենօրյա իրավիճակների համար

Քեմբրիջյան առաջին քննությունն է, որը որոշում է անգլերենի հիմնական մակարդակը և համապատասխան միջին մակարդակի: Ենթադրվում է, որ այս փուլում ուսանողը ի վիճակի է շփվել առօրյա պարզ իրավիճակներում, հասկանալ և օգտագործել պարզ արտահայտություններ և բառակապակցություններ:

Մեծահասակների համար

Մակարդակ՝ A2

Տևողություն՝ 2 ժամ

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Միջազգային KEY սերտիֆիկատի ստացումը հաստատում է անգլերենի հիմնական մակարդակում հաղորդակցվելու Ձեր ունակությունը: Քննության հաջող հանձնումը կօգնի Ձեզ էլ ավելի կատարելագործել լեզուն, թույլ կտա ձեզ տեսնել իրական արդյունքը և գնահատել ուժեղ և թույլ կողմերը: Թեստը հանձնելուց հետո հաջորդ քննություններին նախապատրաստվելը կդառնա ավելի արդյունավետ և հեշտ: Բացի այդ, KEY սերտիֆիկատը ճանաչված է բազմաթիվ միջազգային ընկերությունների կողմից և կրթական հաստատությունների կողմից ընդունվում է որպես անգլերեն լեզվի հիմնական մակարդակի հաստատում: A2 KEY հավաստագրերը տրվում են անժամկետ, արդյունքը պահպանվում է հավերժ:

Ընդհանուր նկարագիր

A2 Key որակավորումը վկայում է այն մասին, որ աշակերտները կարող են առօրյա իրավիճակներում անգլերենով հաղորդակցվել: Այն երեխաների համար նախատեսված Cambridge English-ի որակավորումների տրամաբանական շարունակությունն է և ավելի մեծ տարիքի անձանց համար անգլերեն սովորելու հիանալի միջոց է:

Այն օգնում է ավելի վստահ նախապատրաստվել B1 Preliminary քննությանը:

A2 Key որակավորումը համապատասխանում է CEFR սանդղակի A2 մակարդակին։

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

• հասկանալ ու օգտագործել տարրական բառեր ու արտահայտություններ
• հասկանալ գրավոր պարզ անգլերեն,
• ներկայացնել ինենց ու պատասխանել իրենց վերաբերող հարցերին
• տարրական մակարդակում հաղորդակցվել լեզվակիրների հետ

Քննության ձևաչափը

A2 Key որակավորման քննությունը բաղկացած է երեք՝ անգլերենի լեզվական հմտությունները ստուգող քննաթերթիկներից: Ստորև կարող եք ծանոթանալ քննաթերթիկների պարունակությանը.


Գրավոր խոսք և ընթերցանություն (1 ժամ)

A2 Key գրավոր խոսքի և ընթերցանության քննաթերթիկը բաղկացած է տարբեր տեսակի տեքստեր ու հարցեր պարունակող 9 մասից: Առաջին 5 մասերը ընթերցանության մասին են, իսկ 6-ից 9-րդ մասերը՝ հիմնականում գրավոր խոսքի:


Լսողական (30 րոպե, ներառյալ 8 րոպե ճիշտ պատասխանները ձևաթղթի մեջ անցկացնելու համար)

A2 Key քննության լսողական բաժինը բաղկացած է 5 մասից: Յուրաքանչյուր մասի համար աշակերտները պետք է լսեն ձայնագրությունն ու պատասխանեն հարցերին: Յուրաքանչյուր ձայնագրությունը  լսում են 2 անգամ:


Խոսակցական (8-10 րոպե յուրաքանչյուր զույգի համար)

A2 Key խոսակցական թեստը բաղկացած է 2 մասից, և աշակերտները քննությունը հանձնում են զույգերով: Քննասենյակում երկու քննողներ են՝ առաջինը խոսում է աշակերտների հետ, երկրորդը՝ լսում ու նշումներ անում:

Արդյունքներ

Յուրաքանչյուր քննաթերթիկից (ընթերցանություն ու գրավոր խոսք, լսողական, խոսակցական) Դուք կստանաք առանձին միավորներ, որն ավելի պարզ կդարձնի Ձեր արդյունքները յուրաքանչյուր մասի համար: Այս 3 գնահատականների միջինով կորոշվի վերջնական արդյունքը: Կտրվի նաև գնահատական և Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) մակարդակ:


Ե՞րբ է հայտնի դառնում A2 Key քննության արդյունքները

Բոլոր մասնակիցները ստանում են արդյունքները վկայող փաստաթուղթ, իսկ հաջողությամբ հանձնելու դեպքում՝ նաև հավաստագիր:


Արդյունքների փաստաթուղթը ուղարկվում է օնլայն տարբերակով, մորավորապես 4 շաբաթվա ընթացքում:


Ե՞րբ կստանաք A2 Key հավաստագիրը

Մենք ստանում ենք Ձեր հավաստագրերը արդյունքների հրապարակումից 2 շաբաթ հետո ու անմիջապես տեղեկացնում Ձեզ:


A2 Key քննության համար նախատեսված գնահատման սանդղակը

Կախված նրանից, թե որ համալսարան, քոլեջ կամ կազմակերպություն եք դիմում, Ձեզանից կպահանջվի որոշակի գնահատական, կա՛մ ամբողջական, կա՛մ հատուկ հմտությունների համար: A2 Key քննության համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.


  • 140-150 | Դրական գերազանց արդյունք | CEFR: B1

  • 133-139 | Դրական միջին արդյունք | CEFR: A2

  • 120-132 | Դրական արդյունք | CEFR: A2

  • 100-119 | A1 մակարդակ | CEFR: A1


Քննությունը միտված է CEFR A2 մակարդակին: Քննությունը տալիս է նաև A2-ից բարձր՝ B1 մակարդակի ու ցածր՝ A1 մակարդակի գնահատման հնարավորություն:


100-119 միավորները նույնպես հրապարակվում են, բայց A2 Key մակարդակի հավաստագիր Դուք չեք ստանա:


133-150 միավոր հավաքելու դեպքում Դուք կարող են սկսել պատրաստվել հաջորդ՝ B1 Preliminary քննությանը:

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page