top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Համակարգչային

21.06.2024 10:00

49,900 ֏

4

տեղ

General

Համակարգչային

21.06.2024 14:00

49,900 ֏

1

տեղ

for Schools

Թղթային

23.07.2024 10:00

64,900 ֏

4

տեղ

General

Թղթային

23.07.2024 10:00

64,900 ֏

2

տեղ

for Schools

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

B1 Preliminary

Միջին մակարդակ առօրյա իրավիճակների համար

Միջին մակարդակի անգլերենի իմացությունը գնահատող միջազգային թեստավորում: Թեստը ստուգում է ուսանողի անգլերեն լեզվով հաղորդակցվելու և զրուցակցին հասկանալու, դասագրքերում և լրատվամիջոցներում պարզ տեքստեր կարդալու, անձնական և գործնական նամակներ գրելու և լեզուն վստահորեն օգտագործելու առօրյա իրավիճակներում:

Մեծահասակների համար

Մակարդակ՝ B1

Տևողություն՝ 2 ժամ 20 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Քննությանը նախապատրաստվելու ընթացքում զարգանում են ամենօրյա հաղորդակցման համար անհրաժեշտ հաղորդակցման հմտությունները, և բարձրանում է անգլերենի ընդհանուր մակարդակը: B1 Preliminary միջազգային վկայականը առավելություն է տալիս աշխատանքի դիմելու կամ հեղինակավոր դպրոց մուտք գործելիս. Ինքնակենսագրականում Քեմբրիջի որակավորումը ոչ միայն ցույց է տալիս լեզվի իմացության մակարդակը, այլև դիմորդին բնութագրում է որպես պատրաստ մարդ սովորել և կատարելագործվել: Դուք կարող եք նաև հանձնել այս քննությունը համալսարան ընդունվելու համար։ Այն ճանաչվում է աշխարհի բուհերի մեծամասնության կողմից: B1 Preliminary հավաստագրերը տրվում են անժամկետ, արդյունքը պահպանվում է հավերժ:

Ընդհանուր նկարագիր

B1 Preliminary որակավորումը վկայում է այն մասին, որ աշակերտներն այժմ ունեն անգլերեն լեզվի բավարար գիտելիքներ առօրյա շփման համար։

Այս քննությունը լեզվի ուսուցման տրամաբանական անցումն է A2 Key քննությունից B2 First քննությանը։

B1 Preliminary որակավորումը համապատասխանում է CEFR սանդղակի B1 մակարդակին։

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

• կարդալ անգլերեն պարզ դասագրքեր և հոդվածներ
• գրել նամակներ առօրյա թեմաներով
• հասկանալ պարզ տեղեկատվություն
• արտահայտել կարծիքներ և՛ բանավոր, և՛ գրավոր խոսքի դեպքում

Քննության ձևաչափը

B1 Preliminary որակավորման քննությունը բաղկացած է չորս՝ անգլերենի լեզվական հմտությունները ստուգող քննաթերթիկներից: Ստորև կարող եք ծանոթանալ քննաթերթիկների պարունակությանը.


Գրավոր խոսք (45 րոպե)

B1 Preliminary գրավոր խոսքի քննաթերթիկը բաղկացած է 3 մասերից: Այն պարունակում է տարբեր տեսակի տեքստեր ու հարցեր:


Ընթերցանություն (45 րոպե)

B1 Preliminary ընթերցանության քննաթերթիկը բաղկացած է 5 մասերից: Այն պարունակում է տարբեր տեսակի տեքստեր ու հարցեր:


Լսողական (36 րոպե, ներառյալ 6 րոպե ճիշտ պատասխանները ձևաթղթի մեջ անցկացնելու համար)

B1 Preliminary քննության լսողական բաժինը բաղկացած է 4 մասից: Յուրաքանչյուր մասի համար աշակերտները պետք է լսեն ձայնագրությունն ու պատասխանեն հարցերին: Յուրաքանչյուր ձայնագրությունը  լսում են 2 անգամ:


Խոսակցական (8-10 րոպե յուրաքանչյուր զույգի համար)

B1 Preliminary խոսակցական թեստը բաղկացած է 2 մասից, և աշակերտները քննությունը հանձնում են զույգերով: Քննասենյակում երկու քննողներ են՝ առաջինը խոսում է աշակերտների հետ, երկրորդը՝ լսում ու նշումներ անում:

Արդյունքներ

Յուրաքանչյուր քննաթերթիկից (ընթերցանություն ու գրավոր խոսք, լսողական, խոսակցական) Դուք կստանաք առանձին միավորներ, որն ավելի պարզ կդարձնի Ձեր արդյունքները յուրաքանչյուր մասի համար: Այս 3 գնահատականների միջինով կորոշվի վերջնական արդյունքը: Կտրվի նաև գնահատական և Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) մակարդակ:


Ե՞րբ է հայտնի դառնում B1 Preliminary քննության արդյունքները

Բոլոր մասնակիցները ստանում են արդյունքները վկայող փաստաթուղթ, իսկ հաջողությամբ հանձնելու դեպքում՝ նաև հավաստագիր:


Արդյունքների փաստաթուղթը ուղարկվում է օնլայն տարբերակով, մորավորապես 4 շաբաթվա ընթացքում:


Ե՞րբ կստանաք B1 Preliminary հավաստագիրը

Մենք ստանում ենք Ձեր հավաստագրերը արդյունքների հրապարակումից 2 շաբաթ հետո ու անմիջապես տեղեկացնում Ձեզ:


B1 Preliminary քննության համար նախատեսված գնահատման սանդղակը

Կախված նրանից, թե որ համալսարան, քոլեջ կամ կազմակերպություն եք դիմում, Ձեզանից կպահանջվի որոշակի գնահատական, կամ ամբողջական, կամ հատուկ հմտությունների համար: B1 Preliminary քննության համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.


  • 160-170 | Դրական գերազանց արդյունք | CEFR: B2

  • 153-159 | Դրական միջին արդյունք | CEFR: B1

  • 140-152 | Դրական արդյունք | CEFR: B1

  • 120-139 | A2 մակարդակ | CEFR: A2


Քննությունը միտված է CEFR B1 մակարդակին: Քննությունը տալիս է նաև B1-ից բարձր՝ B2 մակարդակի ու ցածր՝ A2 մակարդակի գնահատման հնարավորություն:


120-139 միավորները նույնպես հրապարակվում են, բայց B1 Preliminary մակարդակի հավաստագիր Դուք չեք ստանա:


153-170 միավոր հավաքելու դեպքում Դուք կարող են սկսել պատրաստվել հաջորդ՝ B2 First քննությանը:

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page