top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Թղթային

02.12.2023 09:00

97,900 ֏

3

տեղ

General

Համակարգչային

11.12.2023 09:30

97,900 ֏

8

տեղ

General

Թղթային

02.03.2024 09:00

97,900 ֏

5

տեղ

General

Թղթային

07.06.2024 09:00

97,900 ֏

4

տեղ

General

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

C2 Proficiency

Վերջին մակարդակի անգլերեն լեզվի քննություն

Շուտով...

Մեծահասակների համար

Մակարդակ՝ C2

Տևողություն՝ 4 ժամ

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Շուտով...

Ընդհանուր նկարագիր

Շուտով...

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

Շուտով...

Քննության ձևաչափը

Շուտով...

Արդյունքներ

Շուտով...

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page