Միջազգային քննություններ

45 րոպե

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

19.07.2021

27,900 ֏

45 րոպե

Հասանելի է՝

12:00

3

տեղ

Pre-A1 Starters

Քննություն խաղային եղանակով երեխաների համար

Քննությունը համապատասխանում է սկսնակ մակարդակին և նախատեսված է այն երեխաների համար, ովքեր նոր են սկսել սկսել ծանոթանալ անգլերենին:

Երեխաների համար

Մակարդակ՝ Pre-A1

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

• Կբարձրացնի հետաքրքրությունը անգլերեն սովորելու նկատմամբ
• Երեխաները կպարգևատրվեն ձեռք բերած արդյունքի համար
• Քննություն հանձնող յուրաքանչյուր երեխա կստանա հավաստագիր
• Կօգնի դառնալ ավելի ինքնավստահ
• Լավ փորձ ավելի բարձր մակարդակի քննություններ հանձնելուց առաջ