top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Համակարգչային

24.07.2024 09:00

87,900 ֏

0

տեղ

General

Թղթային

26.07.2024 09:00

87,900 ֏

0

տեղ

General

Համակարգչային

24.08.2024 09:00

91,900 ֏

0

տեղ

General

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

C1 Advanced

Բարձր մակարդակի անգլերեն լեզվի քննություն

Ավելի քան 8000 կրթական հաստատություններ, ընկերություններ և կառավարության ստորաբաժանումներ ամբողջ աշխարհում ընդունում են C1 Advanced որակավորումը որպես անգլերեն լեզվի բարձր մակարդակի իմացության ապացույց:

Մեծահասակների համար

Մակարդակ՝ C1

Տևողություն՝ 4 ժամ

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

• քննությունները հասանելի են ամբողջ աշխարհի 2800 քննական կենտրոններում
• ընդունվում է ավելի քան 8000 ուսումնական հաստատությունների, գործարար կենտրոնների և կառավարության ստորաբաժանումների կողմից
• դռներ է բացում դեպի աշխատանք, ուսում և միջազգային ճանապարհորդություն

Ընդհանուր նկարագիր

C1 Advanced քննությունն ուսանողներին օգնում է զարգացնել իրենց հմտությունները՝ անգլախոս երկրներում սովորելու, աշխատելու և ապրելու համար:

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

• մասնակցել համալսարանական մակարդակով ուսումնական դասընթացների
• արդյունավետ հաղորդակցվել կառավարման և մասնագիտական մակարդակներում
վստահորեն մասնակցել աշխատանքային հանդիպումների կամ ակադեմիական սեմինարների
• առանց խոչընդոտների ինքնարտահայտվել

Քննության ձևաչափը

C1 Advanced մանրակրկտորեն ստուգում է լեզվական բոլոր հմտությունները: Ստորև կարող եք ծանոթանալ քննաթերթիկների պարունակությանը։


Գրավոր խոսք (1 ժամ 30 րոպե)

Ձեզանից պահանջվում է կատարել 2 տարբեր տեսակի գրավոր հանձնարարություն, օրինակ՝ շարադրություն, նամակ/էլեկտրոնային հաղորդագրություն կամ հոդված գրել:


Ընթերցանություն ու լեզվի կիրառում (1 ժամ 30 րոպե)

Ցույց է տալիս, որ Դուք վստահորեն կարող եք աշխատել տարբեր տեքստերի հետ, օրինակ՝ գրականության, թերթերի և ամսագրերի: Տարբեր առաջադրանքների միջոցով ստուգում է, թե որքանով եք կարողանում ճիշտ կիրառել լեզվի քերականությունն ու բառապաշարը տարբեր տեքստերի դեպքում:


Լսողական (40 րոպե)

Ստուգում է Ձեր՝ տեղեկություներ լսելու և հասկանալու ունակությունները: Տեղեկությունները ներառում են՝ հարցազրույցներ, ռադիո հաղորդումներ և առօրյա խոսակցություններ:


Խոսակցական (15 րոպե յուրաքանչյուր զույգի համար)

Թեստը ստուգում է հաղորդակցվելու Ձեր ունակությունները: Դուք այն հանձնում եք մեկ այլ մասնակցի հետ:

Արդյունքներ

Յուրաքանչյուր չորս հմտության և լեզվի կիրառման համար (ընթերցանություն ու գրավոր խոսք, լսողական և խոսակցական) Դուք կստանաք առանձին միավորներ, որն ավելի պարզ կդարձնի Ձեր արդյունքները յուրաքանչյուր մասի համար: Այս հինգ գնահատականների միջինով կորոշվի վերջնական արդյունքը: Կտրվի նաև գնահատական և Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) մակարդակ:


Ե՞րբ է հայտնի դառնում C1 Advanced քննության արդյունքները

Բոլոր մասնակիցները ստանում են արդյունքները վկայող փաստաթուղթ, իսկ հաջողությամբ հանձնելու դեպքում՝ նաև հավաստագիր:


Արդյունքների փաստաթուղթը ուղարկվում է օնլայն տարբերակով, մորավորապես 6 շաբաթվա ընթացքում։


Ե՞րբ կստանաք C1 Advanced հավաստագիրը

Մենք ստանում ենք Ձեր հավաստագրերը արդյունքների հրապարակումից 3 շաբաթ հետո ու անմիջապես տեղեկացնում Ձեզ:


C1 Advanced քննության գնահատման սանդղակը

Կախված նրանից, թե որ համալսարան, քոլեջ կամ կազմակերպություն եք դիմում, Ձեզանից կպահանջվի որոշակի գնահատական, կամ ամբողջական, կամ հատուկ հմտությունների համար: C1 Advanced քննության համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.


  • 200-210 | Գնահատական՝ A | CEFR: C2

  • 193-199 | Գնահատական՝ B | CEFR: C1

  • 180-192 | Գնահատական՝ C | CEFR: C1

  • 160-179 | B2 մակարդակ | CEFR: B2


Քննությունը միտված է CEFR C1 մակարդակին: Քննությունը տալիս է նաև C1-ից բարձր՝ C2 մակարդակի ու ցածր՝ B2 մակարդակի գնահատման հնարավորություն:


142-159 միավորները նույնպես հրապարակվում են, բայց C1 Advanced մակարդակի հավաստագիր Դուք չեք ստանա։


193-199 միավոր հավաքելու դեպքում Դուք կարող են սկսել պատրաստվել հաջորդ՝ C2 Proficiency քննությանը:

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page