top of page

Միջազգային քննություններ

Թողնել հայտ

Թղթային

17.06.2024 14:00

43,700 ֏

0

տեղ

General

Թղթային

13.07.2024 14:00

43,700 ֏

4

տեղ

General

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

TKT Module 3

Ուսուցման և դասավանդման գործընթացի կառավարում

Ստուգում է ուսուցչի դասընթացը կազմակերպելու և լսարանը կառավարելու գործընթացը, ուսանողներին մոտիվացնելու եղանակների իմացությունը և լեզուն ուսանողների պատրաստվածության մակարդակին համապատասխան լեզուն հարմարեցնելու ունակությունը:

Ուսուցիչների համար

Մակարդակ՝ B1, B2, C1, C2

Տևողություն՝ 1 ժամ 20 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Շուտով...

Ընդհանուր նկարագիր

TKT-ին դասավանդման որակավորումների մի քանի բաժնից բաղկացած ճկուն համակարգ է, որը ցույց է տալիս Ձեր առաջընթացը որպես անգլերենի ուսուցիչ: Սա հիանալի տարբերակ է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ապացուցել դասավանդման իրենց գիտելիքները ողջ աշխարհում ընդունված վկայականով:

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

TKT Module 3-ը ստուգում է դասավանդման և ուսուցման գործընթացի կառավարումը: Այս մոդուլը ստուգում է ուսուցիչների գիտելիքները դասարանում ուսուցման գործընթացի կառավարման վերաբերյալ, օրինակ՝ ուսուցչի կամ սովորողի կողմից կիրառվող լեզուն, բոլոր այն պարտականությունները, որոնք ուսուցիչը կարող է ստանձնել և բոլոր այն ձևերը, որոնց միջոցով ուսուցիչը կարող է կազմակերպել և կառավարել դասարանական միջոցառումներն ու հաղորդակցությունը։

Քննության ձևաչափը

TKT-ի բոլոր մոդուլները բաղկացած են 80 հարցից որոնք հանձնում եք թղթային տարբերակով։ Յուրաքանչյուր մոդուլի համար Դուք կունենաք 80 րոպե, և յուրաքանչյուր հարցի համար կտրվի մեկ միավոր։ Թեստում առկա են բազմակի ընտրության և համապատասխանեցման հարցեր։

Արդյունքներ

TKT-ի յուրաքանչյուր հանձնած մոդուլի համար Դուք կստանաք վկայագիր։


Գոյություն չունի «Դուք հաջողել եք» կամ «Դուք ձախողել եք» հասկացություններ։ Արդյունքները հրապարակվում են Band 1-4, որտեղ 4-ն ամենաբարձրն է։


Band 1

  • բովանդակության սահմանափակ գիտելիքներ


Band 2

  • հիմնական, բայց համակարգված գիտելիքներ


Band 3

  • խորը գիտելիքների առկայություն


Band 4

  • ամբողջական գիտելիքները

Շուտով...

Նախապատրաստական նյութեր

Ձե՛ռք բեր ՓԱՍ Կենտրոնի-ի կողմից հավաքագրված նյութերը և նախապատրաստվի՛ր քննությանը քայլ առ քայլ։

bottom of page