top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

13:00
-
12:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

14:00
-
13:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

14:00
-
13:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 4

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00
A1 Movers 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

B

18:00
-
17:00

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Սկիզբ

21 նոյ, 2023 թ.

Ավարտ

12 դեկ, 2023 թ.

Անվանում

A1 Movers 4

Ընդամենը

23,900 ֏

ՎՃԱՐԵԼ

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A1 Movers

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page