Միջազգային դասընթացներ

Ուսուցիչների համար

CELT-P (Preliminary)

Զարգացրեք անգլերենի ուսուցման հմտությունները առաջնային մակարդակում

CELT-S (Secondary)

Զարգացրեք անգլերենի ուսուցման հմտությունները միջնակարգ մակարդակում

Language for Teaching

Անգլերեն լեզվի հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են անգլերենը վստահությամբ սովորեցնելու համար

Train the Trainer

Զարգացրեք անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման կարողությունները

Certificate in EMI Skills

Առցանց որակավորում մասնագետների համար, ովքեր դասավանդում կամ աշխատում են անգլերեն լեզվով