top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00
A2 Key 1

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

D

16:30
-
15:00

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Սկիզբ

6 դեկ, 2023 թ.

Ավարտ

27 դեկ, 2023 թ.

Անվանում

A2 Key 1

Ընդամենը

27,900 ֏

ՎՃԱՐԵԼ

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A2 Key

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page