top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

-

00:00
-
00:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00
A1 Movers 2

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

C

19:00
-
18:00

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Սկիզբ

30 նոյ, 2023 թ.

Ավարտ

21 դեկ, 2023 թ.

Անվանում

A1 Movers 2

Ընդամենը

16,800 ֏

ՎՃԱՐԵԼ

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A1 Movers

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page