top of page

One.

Այսօր դասընթաց չունեք!

Հաջորդ դասի տնային առաջադրանքները չմոռանաք կատարել:

A2 Key Prep.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

20:00
-
18:30
A2 Key Prep.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

20:30
-
19:00
A2 Key Prep.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

18:00
-
16:30
A2 Key Prep.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

20:30
-
19:00
A2 Key Prep.

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

18:00
-
16:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

A

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

A

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

A

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օնլայն

Դասասենյակ

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

A

16:00
-
14:30
KET 3

Անցկացման տարբերակ

Օֆֆլայն

Դասասենյակ

A

16:00
-
14:30

Այսօրվա դասացուցակը

Ողջույն...

Դրամապանակ

0 ֏

+

Բոլոր դասընթացները վճարված են!

Չվճարված դասընթացներ

CEFR մակարդակը ներկա պահին

A2 Key

Pre-A1 Starters

C2 Proficiency

bottom of page