Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթեր չկան

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

TKT CLIL

Այլ առարկաները անգլերեն լեզվով դասավանդող ուսուցիչների համար

Ստուգում է միջառարկայական մոտեցման հիմունքների գիտելիքները: Նախատեսված է առարկայական ուսուցիչների համար, ովքեր իրենց առարկաները դասավանդում են անգլերենով:

Ուսուցիչների համար

Մակարդակ՝ B1, B2, C1, C2

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Անգլերենի TKT քննությունը նախատեսված է այն ուսուցիչների համար, ովքեր ցանկանում են ապացուցել իրենց պրոֆեսիոնալիզմը և ընդլայնել իրենց կարիերայի հնարավորությունները, ստանալ առաջխաղացման հեռանկարներ կամ աշխատել արտերկրում: TKT որակավորումը ճանաչված է համաշխարհային մակարդակով, և քննությունը հաջող հանձնելու վկայականը խոսում է ուսուցչի խոր գիտելիքների մասին: Սա կարող է օգնել երիտասարդ և անփորձ մանկավարժներին պաշտոն ձեռք բերել և գործատուին վստահություն հաղորդել իրենց կարողությունների մասին: