Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթվեր չկան

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

STR

Անանիա Շիրակացու ճեմարան

Տևողություն՝ 45 րոպե

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Ընդհանուր նկարագիր

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

Քննության ձևաչափը

Արդյունքներ

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Telegram