Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթվեր չկան

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

CAE

Անանիա Շիրակացու ճեմարան

Տևողություն՝ 4 ժամ

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

Ընդհանուր նկարագիր

Ի՞նչ կտա Ձեզ այս քննությունը

Քննության ձևաչափը

Արդյունքներ

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Telegram