Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթեր չկան

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

A2 Flyers

Քննություն դպրոցականների համար

Քննությունը համապատասխանում է անգլերենի միջինից ցածր մակարդակին: Այս մակարդակում երեխան արդեն հասկանում է որոշ քերականություն, կարող է գրել և պատասխանել հարցերին:

Երեխաների համար

Մակարդակ՝ A2

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

• Կբարձրացնի հետաքրքրությունը անգլերեն սովորելու նկատմամբ
• Երեխաները կպարգևատրվեն ձեռք բերած արդյունքի համար
• Քննություն հանձնող յուրաքանչյուր երեխա կստանա հավաստագիր
• Կօգնի դառնալ ավելի ինքնավստահ
• Լավ փորձ ավելի բարձր մակարդակի քննություններ հանձնելուց առաջ