Միջազգային քննություններ

Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթեր չկան

Քննության ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք հանձնել քննությունը

A1 Movers

Քննություն խաղային եղանակով դպրոցականների համար

Քննությունը համապատասխանում է տարրական մակարդակին: Այս փուլում երեխաներն արդեն կարող են կառուցել պարզ նախադասություններ և պատասխանել պարզ հարցերի:

Երեխաների համար

Մակարդակ՝ A1

Ինչո՞ւ հանձնել այս քննությունը

• Կբարձրացնի հետաքրքրությունը անգլերեն սովորելու նկատմամբ
• Երեխաները կպարգևատրվեն ձեռք բերած արդյունքի համար
• Քննություն հանձնող յուրաքանչյուր երեխա կստանա հավաստագիր
• Կօգնի դառնալ ավելի ինքնավստահ
• Լավ փորձ ավելի բարձր մակարդակի քննություններ հանձնելուց առաջ