Դասացուցակ
Նշումներ
Մարքեթինգ
DELTA Module 1
02.06.2021
10:00
3 ժամ
3
Հասանելի չեն
TKT Module 1
12.06.2021
12:00
1 ժամ 20 րոպե
1
Հասանելի չեն
TKT Module 2
12.06.2021
14:00
1 ժամ 20 րոպե
3
Հասանելի չեն
TKT Module 3
12.06.2021
16:00
1 ժամ 20 րոպե
5
Հասանելի չեն
TKT YL
12.06.2021
14:00
1 ժամ 20 րոպե
4
Հասանելի չեն
TKT CLIL
12.06.2021
16:00
1 ժամ 20 րոպե
1
Հասանելի չեն
A1 Movers
24.06.2021
12:00
1 ժամ
3
Հասանելի չեն
A2 Key
25.06.2021
12:00
2 ժամ
3
Հասանելի չեն
B1 Preliminary
26.06.2021
09:00
2 ժամ 20 րոպե
0
Հասանելի չեն
B2 First
27.06.2021
08:30
3 ժամ 30 րոպե
4
Հասանելի չեն
Pre-A1 Starters
19.07.2021
12:00
45 րոպե
3
Հասանելի չեն
A1 Movers
19.07.2021
13:30
1 ժամ
0
Հասանելի չեն
A2 Flyers
19.07.2021
15:15
1 ժամ 15 րոպե
1
Հասանելի չեն
A2 Key
20.07.2021
12:00
2 ժամ
2
Հասանելի չեն
B1 Preliminary
21.07.2021
12:00
2 ժամ 20 րոպե
2
Հասանելի չեն
B2 First
22.07.2021
12:00
3 ժամ 30 րոպե
4
Հասանելի չեն
A2 Key
07.08.2021
12:00
2 ժամ
1
Հասանելի չեն
Անվանում
Ամսաթիվ
Ժամ
Տևողություն
Հասանելի տեղեր
Արդյունքներ
Քննություններ
-