Այս պահին տվյալ քննության համար հասանելի ամսաթվեր չկան

Մեկնարկի ամսաթվեր

Ընտրե՛ք այն օրը երբ կցանկանաք սկսել դասընթացը

00/00/0000

00,000 ֏

00 ժամ 00 րոպե

Հասանելի է՝

00:00

00

տեղ

00/00/0000

00,000 ֏

22/05/2021 - 10:00

Հասանելի է՝

00:00

00

տեղ

Language for Teaching

Անգլերեն լեզվի հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են անգլերենը վստահությամբ սովորեցնելու համար

Լեզվի ուսուցման երեք մակարդակները զարգացնում են անգլերենի ընդհանուր մակարդակը, ինչպես նաև ապահովում ուսուցչին անհրաժեշտ մասնագիտական լեզուն: Դասընթացները համատեղում են առցանց և առկա ուսուցումը:

Սկսնակ և փորձառու ուսուցիչների համար

Մակարդակ՝ A1, A2, B1

Դասընթացի մասին

Քննությունը համապատասխանում է սկսնակ մակարդակին և նախատեսված է այն

երեխաների համար, ովքեր նոր են սկսել սկսել ծանոթանալ անգլերենին:

Ինչ կտա Ձեզ այս դասընթացը

Ինչ է այն ներառում

Քննությունը համապատասխանում է սկսնակ մակարդակին և նախատեսված է այն

երեխաների համար, ովքեր նոր են սկսել սկսել ծանոթանալ անգլերենին:

Դասընթացի մոդուլները

Քննությունը համապատասխանում է սկսնակ մակարդակին և նախատեսված է այն

երեխաների համար, ովքեր նոր են սկսել սկսել ծանոթանալ անգլերենին:

Գնահատման համակարգ

Միջազգային դասընթացներ